MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE

 

Közlemény a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020 – Fenntartási kötelezettségének teljesítéséről

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy

  • a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázatok Fenntartási jelentését a TÉRKŐ rendszeren keresztül 2022. november 10-től lehet benyújtani;
  • a Fenntartási jelentések benyújtásának módjáról az Útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: Útmutató Fenntartásjelentéstételi kötelezettséghez;
  • a Támogatói Okirat 5.3., valamint a Felhívás D.8. pontjában foglalt „harmadik év végéig” fordulat értelmében a fenntartási időszak utolsó napja nem az adott naptári év vége, hanem a záróbeszámoló benyújtásának napjától számított harmadik év utolsó napja, amely nap az adott évben az elnevezésénél, számánál fogva megfelel a záróbeszámoló benyújtása napjának;
  • a Fenntartási jelentések benyújtására elektronikus módon a TÉRKŐ felületen erre rendszeresített „Fenntartási jelentés” elnevezésű űrlap kitöltésével van lehetőség.

A Fenntartási jelentés benyújtásához készült Gyakori Kérdések a linkre kattintva érhetőek el: Gyakori Kérdések Fenntartási Jelentés kapcsán.

 


 

Záró beszámolási útmutató

A Záró beszámolási útmutató célja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a TFC-M-1.1.2-2020 – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló projektek pénzügyi elszámolási rendszerének bemutatása, és az ehhez kapcsolódó szabályok, feltételek ismertetése.

A Záró beszámolási útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: Záró beszámolási útmutató.


 

Nyilatkozat a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről

Amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázati konstrukció keretében létrejött támogatási jogviszony fenntartását a Kedvezményezett az érdekkörében felmerülő okból vagy valamely, a jogviszony létrejöttekor előre nem látható körülmény változása miatt sem a Kedvezményezett, sem más személy (különösen a szálláshely új tulajdonosa, üzemeltetője) a továbbiakban nem tudja vagy nem kívánja fenntartani, a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről szóló Nyilatkozat megtételével kezdeményezheti, hogy a Támogató járuljon hozzá a támogatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, illetőleg felbontásához.

A Nyilatkozat kitöltéséhez és a Kedvezményezett által végrehajtandó intézkedésekhez szükséges információk a Nyilatkozat-minta 2. oldalán találhatók.

Letölthető dokumentum: Nyilatkozat a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről


 

A Kedvezményezett csere esetén benyújtandó dokumentumok és teendők

Amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázati konstrukció keretében létrejött támogatási jogviszony fennállása alatt Kedvezményezett csere szükséges, a Támogatói Okiratban megnevezett Kedvezményezett és a támogatási jogviszonyba belépni szándékozó személy a Tájékoztató a kedvezményezett csere folyamatáról, a benyújtandó dokumentumokról és teendőkről című dokumentumban leírtak szerint, az abban megjelölt iratok benyújtásával kezdeményezheti a Kedvezményezett személyének megváltoztatását.

Tájékoztató a kedvezményezett csere folyamatáról, a benyújtandó dokumentumokról és teendőkről

Jogutódlás megállapítása kötelezettség átvállalása szerződésátruházás jóváhagyása iránti kérelem


 

Közlemény

Meghosszabbodik a megvalósítás ideje

2021. március 17. 

A koronavírus járvány miatt több idő áll az egyéb és magánszálláshelyek rendelkezésére az elnyert támogatások felhasználására, ugyanis a megvalósítás határideje 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. Akik már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül áprilisban megkezdhetik az elszámolást, amelynek pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folyamatosan tájékoztat minden nyertes pályázót.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel közösen 2020 nyarán hirdette meg a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló pályázatot. A kiíráson 14.000 szálláshely 42 Mrd forint támogatásban részesült, szobánként legfeljebb 1 millió forint volt igényelhető.

Az MTÜ célja, hogy minden nyertes pályázó meg tudja valósítani a vállalt fejlesztéseket. A járványhelyzet miatti korlátozások és lezárások azonban ezeket a folyamatokat akár több hónappal is visszavethették. Ezért a pályázatokban megjelölt célok kivitelezésére 2021. szeptember 30-ig lesz lehetőség.

A pályázatok fizikai megvalósítását követő 90 napon belül minden pályázónak Záró beszámolót kell benyújtania a támogatás felhasználásának bemutatására. Aki 2021. március 31-ig elkészült a vállalt fejlesztéssel, az a változástól függetlenül áprilistól benyújthatja beszámolóját, amelynek részletes folyamatáról a Kedvezményezettek e-mailben fognak tájékoztatást kapni. 


 

GYIK

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás elszámolásához készült Gyakori Kérdések a linkre kattintva érhetőek el: Gyakori Kérdések.


 

Archív

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó mellékletek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Pályázati felhívás

Tulajdonosi hozzájárulás (.doc)

Átláthatósági nyilatkozat (.doc)

de minimis nyilatkozat (.doc)