VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Kisfaludy Programra vonatkozó alapvető jogszabályok a következők:

  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
  • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII.28) MK rendelet,
  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény.