SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

A Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggő feladatainak célja, hogy gondoskodjon a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban rögzített szakmai változások, fejlesztések sikeres megvalósításáról. Ügynökségünk feladata, hogy tisztességes, kiszámítható piaci feltételeket teremtsen a hatályos jogszabályok felülvizsgálata és átalakítása révén, jelentős mértékben fehérítse a turizmust. Kiemelt célunk, hogy a szálláshely-szolgáltatási programunk a turizmus szereplőinek munkájához biztosítsa a megfelelő szakmai koordinációt, partnerséget, edukációt.

https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/szallashely.jpg

A turizmust segítő szakmai változások, fejlesztések sikere mögött komoly jogszabályalkotó-, felülvizsgáló folyamatok zajlanak. A szálláshelyekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben a szakmai és állami érdekeket figyelembe véve állást foglalunk, javaslatokat teszünk. A hatályos jogszabályok korszerűsítésére törekszünk, egyúttal részt veszünk az előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében.

Egyik legfontosabb küldetésünk a szálláshely-szolgáltatási tevékenység átláthatóvá tétele és adóterheinek a felülvizsgálata.

A 2019-ben bevezetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi és statisztikai adata.

Az NTAK regisztráció eredményeképpen létrejövő adatbázis megteremti a lehetőséget, hogy védjük és elősegítsük a legálisan és tisztességesen működő szolgáltatók és vállalkozások versenyhelyzetét és versenyképességét, hiszen az egységesség és az adatszolgáltatás együtt tudja biztosítani a transzparenciát ebben a szegmensben.

A szereplők versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a szektor digitalizációja. 2019 szeptember 1-től ingyenesen elérhető az Vendégem szálláshely-kezelő szoftver, amelynek bevezetésével felgyorsítjuk a magánszálláshelyek digitális felzárkózását.

A belföldi és nemzetközi szálláshely-közvetítőkkel (OTA) folyamatos partneri együttműködéseken keresztül törekszünk arra, hogy a teljes szálláshely-szolgáltatói ágazat átlátható legyen és a vendégek is hiteles tájékoztatást kapjanak.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység jegyében komplex módon támogatjuk és felügyeljük a turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási (Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció ), döntéselőkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat.

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció célja, hogy elősegítse, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek.

A konstrukció a meglévő és üzemelő kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek kategórián belüli szolgáltatásfejlesztések, kapacitásbővítéssel járó beruházások, valamint új kereskedelmi szálláshelyek létrehozásának támogatását célozza.

Fontos, hogy a látogatókat jó minőségű szálláshelykínálat fogadja, a szállások profilja és az általuk nyújtott szolgáltatások pedig illeszkedjenek nemcsak a látogatók elvárásaihoz, hanem a desztináció élménykínálatának egészéhez, sajátos márkaprofiljához is.

A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók számának és bérszínvonalának növelése.

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-ben kezdődő, 2030-ig tartó futamideje alatt tervezetten közel harmincezer szoba újul meg. Az intézkedéssel közel ötezer új munkahelyet teremtünk, a felújított szálláshelyeken 20%-os árbevétel növekedés várható.

A szálláshelyeket támogatva a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatot fogalmaz meg a szálláshelyeket érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, fejlesztési programokra).

Koordináljuk és segítünk segítünk működtetni a szálláshely-szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét (pl.: Panzió Tanúsító Védjegyrendszer), és felügyeljük a honos, de nemzetközi védjegyek transzparens alkalmazását (pl.: HotelStars Union szállodai minősítő rendszer).

A szálláshelyeket érintő hazai és nemzetközi marketingtevékenység szakmai tartalmát, fő üzeneteit előzetesen véleményezzük, továbbá javaslatokat fogalmazunk meg az aktivitások fókuszát illetően.

Szakmailag felügyeljük a gasztronómiai, rövid távú lakáskiadási, munkaerőpiaci, gyógyszállodák kínálatának elemzésével kapcsolatos kutatások lebonyolítását és az ebből keletkező tanulmányok eredményeinek felhasználását.

A fentiek hatékony megvalósítása érdekében a projektekkel összefüggésben kapcsolatot tartunk a szakmai szereplőkkel és a szolgáltatókkal, a szálláshelyek fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, valamint a szakmai szövetségekkel, javaslataikat képviselve a törvényalkotók felé.