EGYÉB TERÜLETEK

https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb.jpg

 

Milyen típusú idegenforgalmi jelzőtáblák engedélyezésében vesz részt a Magyar Turisztikai Ügynökség?

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kizárólag az alábbi, idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kihelyezéséhez adja szakmai hozzájárulását, a műszaki paraméterek és a látványtervek elfogadása a Magyar Közút NZrt. hatáskörébe tartozik. Az MTÜ elsősorban azt vizsgálja, hogy a tábla kihelyezhető-e turisztikai relevancia szempontjából.
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo1.png

Milyen típusú idegenforgalmi jelzőtáblák engedélyeztetésével forduljak a Magyar Közúthoz?

Az alábbi táblatípusok engedélyeztetése kizárólag a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe tartozik, az engedélyezési folyamatban a Magyar Turisztikai Ügynökség nem vesz részt.

1. Idegenforgalmi útirányjelző táblák
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo2.png
2. Idegenforgalmi tájékoztató táblák
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo3.png
3. Helyjelölő táblák
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo4.png
4. Térképes gyűjtőtáblák
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo5.png

Amennyiben idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kihelyezéséhez kéri az MTÜ szakmai hozzájárulását, kérjük a kérelem beküldése előtt olvassa végig az alábbi rövid tájékoztatót az engedélyezés folyamatára vonatkozó hasznos információkkal kapcsolatban.

Milyen előírások vonatkoznak az idegenforgalmi jelzőtáblákra?

A táblák elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó előírásokat az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 dokumentum tartalmazza.

Az interneten hol található meg a vonatkozó előírás?

A hatályban lévő Útügyi Műszaki Előírás a Magyar Közút Nzrt. honlapján, az alábbi linken érhető el:

Érvényben lévő műszaki előírások

Az idegenforgalmi jelzőtáblákra vonatkozó előírás nyilvántartási száma: e-UT 04.03.33

Melyek a legfontosabb tudnivalók az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla tervezése és kihelyezése előtt?

Általános követelmények

A táblának meg kell felelnie az MSZ EN 12899-1 „Állandó függőleges közúti közlekedési jelzések – Állandó jelzőtáblák” szabványban meghatározott általános követelményeknek.
A jelzőtábla sarkait r ≥ 0,025 D értékű sugárral kell lekerekíteni.
Az idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák nem készülhetnek fényvisszaverő kivitelben.

Szín
Alapszín: barna
Fényél: barna
Keret: Fehér
Jelkép (ábra): fehér, fehér-barna
Felirat: fehér
A barna szín feleljen meg az MSZ EN 12899-1 szabványban említett barna színnek.

Alak
A jelzőtábla fekvő – vagy az ábra jellegétől függően – álló téglalap alakú legyen.

Méret
A jelzőtábla mérete 3000x2000 mm.
Irányonként három vagy több sávos autópályákon indokolt esetben – a közút kezelőjének külön engedélyével – a 3600x2400 mm-es táblaméret is alkalmazható.

Ábra
Az ábrát minden esetben egyedileg kell megtervezni. A táblával közölt információnak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie. 3000x2000 mm-es tábla esetén az ábra mérete 2400x1250 mm lehet. A tartalom lehet tónusos vagy vonalas ábrázolású is:
Példa a vonalas ábrázolásra:
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo6.png

Példa a tónusos ábrázolásra:
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo7.png

Felirat
A felirat csak az ábrázolt tárgy neve lehet. A felirat betűtípusa a közúti jelzőtáblákon is alkalmazott betűtípus legyen. A feliratot a 3000x2000 mm-es táblán 210 mm betűnagysággal, a 3600x2400 mm-es táblán 280 mm-es betűnagysággal, végig nagybetűvel kell megjeleníteni.

Keret és fényél
A keret és a fényél alakja legyen azonos az útirányjelző táblákon is alkalmazott kerettel és fényéllel, mérete pedig feleljen meg a táblán alkalmazható betűnagysággal. A 3000x2000 mm-es tábla esetén a fényél 21 mm, a keret 30 mm széles lehet.

Példa a tábla szerkesztésére:
https://info.kisfaludyprogram.hu/assets/img/fejlesztes/egyeb/jelzo8.png

Hol és hogyan helyezhető el idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla?

Az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kizárólag önálló táblaként alkalmazható, más jelzőtáblával együtt nem helyezhető ki.

A táblát elsősorban lakott területen kívül, ingerszegény környezetben ajánlott alkalmazni, de – kivételes és indokolt esetben – lakott területi alkalmazása sem tiltott.

A tábla kihelyezhető autópályán, autóúton, főúton, nemzetközi számozású (E-jelzésű) egyéb úton. Egyéb utakon az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla nem alkalmazható.

A tábla az autópálya (autóút) 30 km-es körzetén belül található nevezetesség jelzésére helyezhető ki.

Két csomópont között a táblákból – a világörökségi helyszíneket jelölő táblák kivételével – irányonként legfeljebb egy tábla helyezhető el. Az egyes táblák között legalább 20 kilométeres távolságot ajánlott tartani.

Nem javasolt a jelzőtáblák alkalmazása olyan útszakaszokon, ahol a csomópontok távolsága kicsi, a csomópontot követő megerősítő tábla és a következő csomópont előtti útirány-jelző tábla között a távolság 1 kilométernél kevesebb.

Nem szabad elhelyezni idegenforgalmi nevezetességre utaló táblát a csomópont kijáratát jelző tábla és a csomópont utáni útvonal-megerősítő tábla közötti útszakaszon.

Mit kell tartalmaznia az MTÜ részére beadott kérelemnek?

A kérelmet a barnatabla@mtu.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

A beérkező igénynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia a táblára vonatkozólag, megfelelve az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 3. pontjának:

  • pontos hely (GPS vagy km szelvény)
  • darabszám
  • kihelyezendő tábla (látvány)terve, amelynél beazonosítható:
  • a tábla mérete,
  • felirata,
  • az ábrázolni tervezett nevezetesség megnevezése
  • az ábrázolás módja
  • hivatalos, aláírt kérelem, amelyben a fenti adatok szerepelnek

Hogyan alakul az idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák engedélyezési folyamata?

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza teljeskörűen a fentieket, vagy valamely szempontból nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 dokumentumban foglalt előírásoknak, az MTÜ javítást, hiánypótlást kérhet.

Az MTÜ a jóváhagyás után hivatalos hozzájáruló nyilatkozatot küld a kérelmező részére, amelynek birtokában az engedélyezési folyamat a Magyar Közút Zrt-nél folytatható.

A folyamat utolsó lépéseként a Magyar Közút Zrt. által kiállított közútkezelői hozzájárulás másolatát elektronikus úton az MTÜ részére is szükséges megküldeni.

Van-e díja az eljárásnak, a kérelem benyújtásának és elbírálásának?

Nincs.