STRANDFEJLESZTÉS 2021

 

 

 


 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Strandfejlesztési Programjának célja, hogy 2030-ig az összes hazai szabadvízi strand megújuljon. A strandfejlesztés következő ütemében a Balatonnál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál, valamint a Duna és a Tisza mentén megvalósuló projektek részesülhettek támogatásban. A fejlesztéseknél kiemelt célként határozták meg, hogy azok elsősorban a részleges akadálymentesítést, valamint család- és látogatóbarát szolgáltatási infrastruktúra kialakítását helyezzék a középpontba. A megvalósítandó beruházások során szem előtt kellett tartani az alapszolgáltatások minőségének emelését, így többek között a vizesblokkok és az öltözőkabinok megújítását, a vízbejutás feltételeinek javítását, az egységes arculati elemek használatával koherens tájékoztató és vendégirányító rendszerek kialakítását az akadálymentesítés jegyében. Szintén támogatható volt a zöld felületek megújítása és bővítése, az ingyenes wifi kiépítése, akárcsak az árnyékolók és utcabútorok telepítése. Az elvégzett fejlesztések egyaránt hozzájárulnak a hálózatba szerveződéshez és a majdani védjegyek megszerzéséhez.

A tevékenységek megvalósításához a Strandfejlesztés 2021. és Strandfejlesztés V. ütem Pest megye című felhívások biztosítottak forrást, amelyek együttes forráskerete meghaladta a 3 Mrd forintot.

 

 


 

STRANDFEJLESZTÉS 2021

 

A konstrukció keretében a Közép-Magyarországi régión kívül található szabadvízi strandok fejlesztésére nyílt lehetőség Európai Uniós forrásból.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezetekhez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:
Pályázati felhívás:
 • 3.7 Indikátorokkal kapcsolatos elvárások c. fejezetben az indikátor mutató leírása pontosításra került.
 • 3.8 Fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos elvárás c. fejezetben az elvárások pontosításra kerültek.
 • 5.4  Előleg igénylése c. fejezet a jobb áttekinthetőség érdekében egyszerűsítésre került.
 • 5.6.1 Az elszámolható költségek köre c. fejezetben feltüntetésre került a Pénzügyi és elszámolási útmutató a Strandfejlesztés 2021 pályázati felhíváshoz c. dokumentum.
 • 5.6.2  o)  E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás c. fejezet törlésre került (jelen pályázati felhívás tekintetében nem releváns).
 • 6.2 A felhívás kiegészült az ELŐLEGIGÉNYLÉS SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezettel.
 • 6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezet kiegészült további három melléklettel (20, 22 és 23 sz. melléklet)
Szakmai melléklet sablonok
 • 20 sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.

 


 

STRANDFEJLESZTÉS V. ÜTEM PEST MEGYE

 

A konstrukció keretében a Pest megyei szabadvízi strandok pályázhattak fejlesztési igényeikkel.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezethez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:
 
Pályázati Felhívás
 • D.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a projektmenedzsment tevékenységgel.
 • Új részként került be a D.1.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások fejezet, amely további kritériumokat fogalmaz meg a projekt megvalósításával kapcsolatban.
 • D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások fejezet kiegészítésre került a fenntartási időszakra vonatkozó további kötelezettségekkel.
 • E.5. Monitoring mutatók fejezetben a monitoring mutatóra vonatkozó kötelezettség pontosításra került.
 • F.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek listája három további kötelező melléklettel egészült ki. (22, 23 és 24. sz. melléklet)
 
Mellékelt sablonok
 • 24. sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.